Radiowizjografia - Pastor

Radiowizjografia

Radiowizjografia

Cyfrowe obrazowanie zdjęć zębów pozwala na zminimalizowanie dawki promieniowania nawet o 90 % . Pozwala nam na szybkie diagnozowanie pacjenta w gabinecie poprze zapis cyfrowy I szybki dostęp do danych. Jest podstawą w nowoczesnym I precyzyjnym leczeniu stomatologicznym.

Powikłaniem nieleczonej próchnicy zębów jest stan zapalny miazgi, martwica a w konsekwencji stany zapalne tkanek okołowierzchołkowych. Ząb pozostawiony w takim stanie staje się ogniskiem zapalnym i niekorzystnie wpływa na kondycje zdrowotną naszego organizmu. Leczeniem z wyboru w takich przypadkach jest właśnie leczenie endodontyczne (kanałowe).

Przeprowadzone w odpowiednich warunkach (izolacja pola zabiegowego koferdamem) i przy użyciu nowoczesnego sprzętu (pomiar długości roboczej kanału zęba – endometr i weryfikacja zgodności przy badaniu RTG) oraz zaawansowanych metod leczenia (opracowanie maszynowe i ultradźwiękowe, kondensacyjne wypełnienie systemu kanałów ciepłą gutaperką), dokładny wgląd w leczonego zęba (powiększenie mikroskopowe) decyduje o długo czasowym przeżyciu zęba w jamie ustnej.

Specjalizujemy się również w powtórnym leczeniu kanałowym i usuwaniu złamanych narzędzi tkwiących w świetle kanału.